رئیس بانک مرکزی ژاپن
رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا: بازارهای مالی داخلی و خارجی مضطرب باقی مانده اند اما تا حدودی فشارها از بین رفته اند. اقتصاد ژاپن شروع به رشد کرده است. اقدامات فعلی و اقدامات تسهیلی قدرتمند را جهت حمایت از کسب و کارها ادامه خواهیم داد. سیاست های شینزو آبه به رشد پایدار اقتصاد ژاپن کمک کرده است. سیاست های پولی مناسب را جهت دستیابی به هدف تورمی ۲٪ اداره خواهیم کرد. از تسهیل بیشتر سیاست ها در صورت لزوم دریغ نخواهیم کرد. اقتصاد داخلی دیگر در وضعیت ضد تورمی نیست. بانک مرکزی اصلا به تغییر هدف تورمی ۲٪ فکر نمی کند.

 رئیس بانک مرکزی ژاپن کورودا:

بازارهای مالی داخلی و خارجی مضطرب باقی مانده اند اما تا حدودی فشارها از بین رفته اند.

اقتصاد ژاپن شروع به رشد کرده است.

اقدامات فعلی و اقدامات تسهیلی قدرتمند را جهت حمایت از کسب و کارها ادامه خواهیم داد.

سیاست های شینزو آبه به رشد پایدار اقتصاد ژاپن کمک کرده است.

سیاست های پولی مناسب را جهت دستیابی به هدف تورمی ۲٪ اداره خواهیم کرد.

از تسهیل بیشتر سیاست ها در صورت لزوم دریغ نخواهیم کرد.

اقتصاد داخلی دیگر در وضعیت ضد تورمی نیست.

بانک مرکزی اصلا به تغییر هدف تورمی ۲٪ فکر نمی کند.

بوریس جانسن نخست وزیر انگلستان
بوریس جانسن نخست وزیر انگلستان می گوید لایحه بازار داخلی جهت حمایت از یکپارچگی انگلستان در نظر گرفته شده است. پوند استرلینگ در برابر یورو و دلار امروز به بالاترین سطوح شش روز اخیر خود رسیده است.