در حال حاضر نیازی به تغییر در برنامه خرید دارایی ها نیست
در حال حاضر نیازی به تغییر در برنامه خرید دارایی ها نیست رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد: سیاست های فدرال رزرو در حال حاضر بسیار خوب هستند و نیازی به تغییر در خرید دارایی ها نیست. اخبار واکسن موجب دلگرمی است. فکر می کنم دوران رکود ایالات متحده عمدتا مربوط به دوره مارس و آوریل خواهد بود. داده ها به اندازه گذشته قدرتمند نبودند اما مقاومت نشان داده اند. هنوز هم انتظار دارم که در فصل چهارم و سال آینده به بالای روند رشد اقتصادی خواهیم رسید.

در حال حاضر نیازی به تغییر در برنامه خرید دارایی ها نیست

رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس جیمز بولارد:

سیاست های فدرال رزرو در حال حاضر بسیار خوب هستند و نیازی به تغییر در خرید دارایی ها نیست.

اخبار واکسن موجب دلگرمی است.


فکر می کنم دوران رکود ایالات متحده عمدتا مربوط به دوره مارس و آوریل خواهد بود.

داده ها به اندازه گذشته قدرتمند نبودند اما مقاومت نشان داده اند.

هنوز هم انتظار دارم که در فصل چهارم و سال آینده به بالای روند رشد اقتصادی خواهیم رسید.

افت مورد انتظار شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده
افت مورد انتظار شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده شاخص اطمینان مصرف کننده ایالات متحده در ارزیابی ماه نوامبر به عدد ۹۶.۱ نزول کرد. دوره گذشته عدد ۱۰۰.۹ بوده است. همزمان شاخص فعالیت های ایالت ریچموند نیز پایین تر از عدد ۲۰ انتظارات به عدد ۱۵ رسید. دوره گذشته عدد ۲۹ بوده است. #US