تحویل رایگان استاندارد در سفارشات بیش از $۱۵۰
0
برخی پیشرفت ها در مذاکرات برگزیت وجود دارند

 برخی پیشرفت ها در مذاکرات برگزیت وجود دارند

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فن در لین در ارتباط با مذاکرات برگزیت:

برخی پیشرفت ها صورت گرفته است اما اختلافات بزرگ با انگلستان هنوز وجود دارند.

ما از تمام قدرتمان جهت رسیدن به توافق استفاده می کنیم.

اتحادیه اروپا برای عدم توافق احتمالی با انگلستان آماده شده است.

اتحادیه به طور کامل به میشل بارنیر اعتماد دارد.

روزهای پیش رو جهت توافق با انگلستان سرنوشت ساز خواهد بود.


 

فرانسه از پیک دوم ویروس عبور کرده است
فرانسه از پیک دوم ویروس عبور کرده است امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی جدید در ارتباط با وضعیت کووید۱۹ در این کشور می گوید از بدترین حالت خودداری کردیم. و اوج موج دوم به پایان رسیده است. تعطیلی های فرانسه از روز شنبه سبک می شوند. از ۱۵ دسامبر اگر موارد به حدود ۵۰۰۰ مورد در روز نزول کند در این شرایط تعطیلی ها برداشته می شوند.