جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهان سریع توافق برگزیت
به گزارش تلگراف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهان سریع توافق برگزیت می باشد چرا که در نظر دارد تا ائتلاف غرب را بازسازی کند. همچنین گفته می شود هفته آینده جو بایدن کاندیدای تیم اقتصادی خود را معرفی خواهد کرد.

به گزارش تلگراف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده خواهان سریع توافق برگزیت می باشد چرا که در نظر دارد تا ائتلاف غرب را بازسازی کند.


همچنین گفته می شود هفته آینده جو بایدن کاندیدای تیم اقتصادی خود را معرفی خواهد کرد.

اظهارات وزیر امورخارجه فرانسهLe Drian در مورد برگزیت
وزیر امورخارجه فرانسهLe Drian می گوید اقدامات انگلستان در گفتگوهای برگزیت کافی نیستند. انگلستان باید از مواضع تاکتیکی خود خارج شود و به تعهدات خود عمل کند. بحث شیلات در مذاکرات قابل تنظیم نخواهد بود.