تمایل اوپک و متحدین
به گزارش وال استریت ژورنال گفته می شود اوپک و متحدین تمایل دارند تا کاهش خروجی نفت را به دو الی سه ماه پس از اتمام مهلت قبلی تمدید کنند. پیشتر منابع از تمدید کاهش بین سه الی شش ماه اشاره داشتند.

به گزارش وال استریت ژورنال گفته می شود اوپک و متحدین تمایل دارند تا کاهش خروجی نفت را به دو الی سه ماه پس از اتمام مهلت قبلی تمدید کنند.


پیشتر منابع از تمدید کاهش بین سه الی شش ماه اشاره داشتند.


پیشنهاد میشل بارنیر به انگلستان
پیشنهاد میشل بارنیر به انگلستان میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا می گوید پیشنهاد می کنم تحت هر گونه توافق تجاری آزاد بین ۱۵٪ تا ۱۸٪ از ارزش سهمیه ماهی گیری اتحادیه اروپا در آبهای بریتانیا به انگلستان بازیابی شود. در به روز رسانی جدید و به گزارش دیلی اکسپرس به نقل از منابع نزدیک پیشنهاد میشل بارنیر از هم اکنون و پیش از سفر به لندن رد شده است.