اظهارات رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین
رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین می گوید سطح فعلی خرید اوراق از سوی فدرال رزرو در حال ایجاد محرک های بسیار قدرتمندی است. وی افزود اگر فدرال رزرو تصمیم بگیرد که محرم های بیشتر مورد نیاز است، تمدید مدت خریدها می تواند یک گزینه باشد. در کوتاه مدت محدودیت های جهت بهبودی اقتصاد وجود دارد اما چشم انداز بهتری با توجه به واکسن در میان مدت وجود دارد. بارکین سال آینده حق رای به نرخ های بهره را خواهد داشت.

رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین می گوید سطح فعلی خرید اوراق از سوی فدرال رزرو در حال ایجاد محرک های بسیار قدرتمندی است.

وی افزود اگر فدرال رزرو تصمیم بگیرد که محرم های بیشتر مورد نیاز است، تمدید مدت خریدها می تواند یک گزینه باشد.

در کوتاه مدت محدودیت های جهت بهبودی اقتصاد وجود دارد اما چشم انداز بهتری با توجه به واکسن در میان مدت وجود دارد.بارکین سال آینده حق رای به نرخ های بهره را خواهد داشت.

تمدید سه ماهه توافق کاهش خروجی نفت
به گزارش برخی منابع اوپک در حال گفتگو بر سر تمدید سه ماهه توافق کاهش خروجی نفت می باشد. در همین ارتباط وزیر انرژی الجزایر می گوید خوشبین است که اوپک کاهش خروجی نفت را تا فصل اول سال ۲۰۲۱ تمدید خواهد کرد.