مراحل نهایی مذاکرات تجاری برکسیت
به گزارش تایمز مذاکرات تجاری برکسیت وارد مراحل نهایی شده است به طوریکه طرفین نسبت به توافق تا انتهای هفته خوشبین هستند. با این حال در این گزارش همچنین گفته شده که هنوز هم احتمال فروپاشی مذاکرات وجود دارد. جهش بزرگ پوند استرلینگ در واکنش به این خبر

به گزارش تایمز مذاکرات تجاری برکسیت وارد مراحل نهایی شده است به طوریکه طرفین نسبت به توافق تا انتهای هفته خوشبین هستند.


با این حال در این گزارش همچنین گفته شده که هنوز هم احتمال فروپاشی مذاکرات وجود دارد. 


جهش بزرگ پوند استرلینگ در واکنش به این خبر

رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در تستیفای کنگره
رئیس فدرال رزرو ایالات متحده جیروم پاول در تستیفای کنگره می گوید: فدرال رزرو به ایجاد حمایت قدرتمند ادامه خواهد داد. ممکن است به حمایت مالی بیشتر نیاز داشته باشیم. فدرال رزرو از تمامی ابزار خود جهت عبور از این دوره استفاده خواهد کرد. اقتصاد بهتر از انتظارات عمل کرده است. راه طولانی جهت بهبودی اقتصاد در پیش است. در میان مدت ریسک های صعودی وجود دارد اما در کوتاه مدت کسب و کارهای کوچک زیادی در معرض خطر از دست دادن کسب و کار در زمستان می باشند.