اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد می گوید: بانک مرکزی جهت حمایت از اقتصاد بعضی از ابزار های خود را مجدد تنظیم خواهد کرد. موج دوم ویروس در اروپا در حال کند شدن است. داده های اخیرPMI نشان می دهد که اقتصاد همچنان در حال رنج بردن است.

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد می گوید:

 بانک مرکزی جهت حمایت از اقتصاد بعضی از ابزار های خود را مجدد تنظیم خواهد کرد.

موج دوم ویروس در اروپا در حال کند شدن است.

داده های اخیرPMI نشان می دهد که اقتصاد همچنان در حال رنج بردن است. 

مراحل نهایی مذاکرات تجاری برکسیت
به گزارش تایمز مذاکرات تجاری برکسیت وارد مراحل نهایی شده است به طوریکه طرفین نسبت به توافق تا انتهای هفته خوشبین هستند. با این حال در این گزارش همچنین گفته شده که هنوز هم احتمال فروپاشی مذاکرات وجود دارد. جهش بزرگ پوند استرلینگ در واکنش به این خبر