مصاحبه رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه فاکس می گوید دونالد ترامپ مشتاق است تا پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری را بپذیرد. نظرات مشابهی را دونالد ترامپ روز گذشته بیان کرد اما چیزی که بیشتر اهمیت دارد تصویب این لایحه است که باید به تائید سناتورهای جمهوریخواهان برسد که رهبر اکثریت سنا مک کانل ممکن است با آن موافق نباشد.

رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مدوز در مصاحبه فاکس می گوید دونالد ترامپ مشتاق است تا پیشنهاد بسته محرک ۱.۵ تریلیون دلاری را بپذیرد.

نظرات مشابهی را دونالد ترامپ روز گذشته بیان کرد اما چیزی که بیشتر اهمیت دارد تصویب این لایحه است که باید به تائید سناتورهای جمهوریخواهان برسد که رهبر اکثریت سنا مک کانل ممکن است با آن موافق نباشد.
Rehn: استراتژی جدید فدرال رزرو بر بانک مرکزی اروپا تاثیر میگذارد
Rehn: استراتژی جدید فدرال رزرو بر بانک مرکزی اروپا تاثیر میگذارد