رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان در مصاحبه با وال استریت ژورنال
رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان در مصاحبه با وال استریت ژورنال: راهنمایی در ارتباط با خرید دارایی ها ضروری خواهد بود. مقامات باید در ارتباط با شرایطی که می تواند منجر به کاهش خرید اوراق شود تفکر کنند. در حال حاضر نیازی به تغییرات گسترده تر یا اصلاح خریدها نیست.

رئیس فدرال رزرو دالاس رابرت کاپلان در مصاحبه با وال استریت ژورنال:

راهنمایی در ارتباط با خرید دارایی ها ضروری خواهد بود.

مقامات باید در ارتباط با شرایطی که می تواند منجر به کاهش خرید اوراق شود تفکر کنند.

در حال حاضر نیازی به تغییرات گسترده تر یا اصلاح خریدها نیست.

نظر رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا هارکر عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو
رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا هارکر عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو: پیشبینی رشد متوسطی را برای ادامه سال جاری و فصل اول سال ۲۰۲۱ دارم. در حال حاضر برخی علائم از ثابت شدن شرایط اقتصادی مشاهده می شود. وضعیت اضطراری فدرال رزرو باید همچنان باز بماند. بسیاری از مشاغلی که در طول همه گیری از دست رفته اند هرگز باز نخواهند گشت.