شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده
شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۷ نوامبر که انتظارات برای شاخص عدد۷۷۵K بود بهتر از پیش بینی به عدد ۷۱۲ هزار رسید. دوره گذشته عدد۷۷۸K بوده است. با این وجود بیش از ۲۰ میلیون آمریکایی در استفاده از مزایای بیکاری به سر می برند.

شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۲۷ نوامبر که انتظارات برای شاخص عدد۷۷۵K بود بهتر از پیش بینی به عدد ۷۱۲ هزار رسید.


دوره گذشته عدد۷۷۸K بوده است.


با این وجود بیش از ۲۰ میلیون آمریکایی در استفاده از مزایای بیکاری به سر می برند.

تمدید كاهش فعلي خروجی نفت
به گزارش برخی منابع اوپک پلاس درنظر دارد تا كاهش فعلي خروجی نفت را به ماه ژانويه تمدید و به دنبال آن افزايش تدريجي۵۰۰ هزار بشکه در روز از ماه فوريه انجام شود. گفته می شود روسیه، امارات و قزاقستان موافق با بحث افزایش تدریجی تولید هستند.