نشست فوق العاده موفقیت آمیز اوپک پلاس
وزیر نفت عربستان سعودی عبدالعزیز پس از نشست مجازی اوپک پلاس که توافق شد خروجی نفت به شکل تدریجی افزایش یابد می گوید: نشست فوق العاده موفقیت آمیزی داشتیم. وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک: بازگشت تدریجی از تولیدات به بازار وجود خواهد داشت که بستگی به شرایط بازار دارد. که نشان می دهد تنظیمات تولیدات ممکن است در هر جهتی انجام شود. کاهش خروجی در ماه ژانویه ۷.۲ میلیون بشکه در روز به جای ۷.۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود. روسیه خروجی نفت خود را تا ۱۲۵ هزار بشکه در روز در ژانویه افزایش خواهد داد.

وزیر نفت عربستان سعودی عبدالعزیز پس از نشست مجازی اوپک پلاس که توافق شد خروجی نفت به شکل تدریجی افزایش یابد می گوید:

نشست فوق العاده موفقیت آمیزی داشتیم.وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک:

بازگشت تدریجی از تولیدات به بازار وجود خواهد داشت که بستگی به شرایط بازار دارد.

که نشان می دهد تنظیمات تولیدات ممکن است در هر جهتی انجام شود.

کاهش خروجی در ماه ژانویه ۷.۲ میلیون بشکه در روز به جای ۷.۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود.

روسیه خروجی نفت خود را تا ۱۲۵ هزار بشکه در روز در ژانویه افزایش خواهد داد.

رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با لایحه کمکی مقابله با کووید
رهبر اکثریت سنای ایالات متحده مک کانل در ارتباط با لایحه کمکی مقابله با کووید: چندین نشانه امیدوار کننده در راستای مصالحه احتمالی بر سر لایحه کمکی وجود دارد که دلگرم کننده هستند. سازش در ارتباط با محرکها در دسترس می باشد. همچنان در حال تلاش بر روی محرکها هستیم و تلاش می کنیم تا آن را بدست بیاوریم. واقعیت اساسی در تفاوت سیاست ها هنوز با ما هستند.رهبر اقلیت سنا چاک شومر اما می گوید به نظر نمی رسد مک کانل تمایل به سازش داشته باشد.