موفقیت امکان پذیر ولی چشم انداز بد
به گزارشBBC و به نقل از یک منبع دولتی گفته می شود : مذاکرات امروز بعد از ظهر بد پیش رفته و اتحادیه اروپا عناصر جدیدی را وارد مذاکرات کرده است. موفقیت هنوز هم طی چند روز آتی امکان پذیر است اما چشم انداز بد شده است. و این در حالیست که مقامات اتحادیه اروپا می گویند توافق می تواند طی آخر هفته حاصل شود.

به گزارشBBC و به نقل از یک منبع دولتی گفته می شود :

مذاکرات امروز بعد از ظهر بد پیش رفته و اتحادیه اروپا عناصر جدیدی را وارد مذاکرات کرده است.

موفقیت هنوز هم طی چند روز آتی امکان پذیر است اما چشم انداز بد شده است.و این در حالیست که مقامات اتحادیه اروپا می گویند توافق می تواند طی آخر هفته حاصل شود.

نشست فوق العاده موفقیت آمیز اوپک پلاس
وزیر نفت عربستان سعودی عبدالعزیز پس از نشست مجازی اوپک پلاس که توافق شد خروجی نفت به شکل تدریجی افزایش یابد می گوید: نشست فوق العاده موفقیت آمیزی داشتیم. وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک: بازگشت تدریجی از تولیدات به بازار وجود خواهد داشت که بستگی به شرایط بازار دارد. که نشان می دهد تنظیمات تولیدات ممکن است در هر جهتی انجام شود. کاهش خروجی در ماه ژانویه ۷.۲ میلیون بشکه در روز به جای ۷.۷ میلیون بشکه در روز خواهد بود. روسیه خروجی نفت خود را تا ۱۲۵ هزار بشکه در روز در ژانویه افزایش خواهد داد.