نخست وزیر ایرلند مارتین در ارتباط با برگزیت
نخست وزیر ایرلند مارتین می گوید انتظار دارد که مذاکرات برگزیت طی آخر هفته ادامه پیدا کند. وی همچنین در ارتباط با حصول توافق ابراز امیدواری کرده و خواستار ارائه فضای لازم به میشل بارنیر نماینده اتحادیه اروپا جهت نتیجه گرفتن از مذاکرات شد. اسکای نیز در گزارشی جداگانه می گوید به نظر می رسد میشل بارنیر در لندن جهت ادامه مذاکرات بماند.

نخست وزیر ایرلند مارتین می گوید انتظار دارد که مذاکرات برگزیت طی آخر هفته ادامه پیدا کند.

وی همچنین در ارتباط با حصول توافق ابراز امیدواری کرده و خواستار ارائه فضای لازم به میشل بارنیر نماینده اتحادیه اروپا جهت نتیجه گرفتن از مذاکرات شد.


اسکای نیز در گزارشی جداگانه می گوید به نظر می رسد میشل بارنیر در لندن جهت ادامه مذاکرات بماند.

نظرات رئیس فدرال رزرو شیکاگو چارلز ایوانز
نظرات رئیس فدرال رزرو شیکاگو چارلز ایوانز: اقتصاد ایالات متحده به طرز وحشتناکی به چالش کشیده شده است. اقتصاد ایالات متحده سریعتر از انتظارات بازگشت داشته است. هنوز هم مسیری در راستای بهبودی اقتصاد وجود دارد. گزارش اشتغال ماه نوامبر کمی ناامید کننده بوده است. بهبودی نا پایدار بوده است به طوریکه برخی بخش ها مزایایی داشتند و برخی آسیب سخت تری دیده اند. واکسن دلگرم کنندست، دلایل متعددی وجود دارد که امیدوار باشیم در سال ۲۰۲۱ اوضاع بهتر خواهد بود. انتظار دارم منحنی بازدهی شیب دارتری را با تقویت اقتصاد ببینیم. ریسک های نرخ های بهره صفر برای مدتی طولانی تر تا زمانیکه تورم به ۲٪ جهش نکند وجود دارد. حمایت مالی مولفه با اهمیتی برای دولت های محلی و ایالت ها خواهد بود. بسیار نگران زخم های بالقوه اقتصاد هستم.ایوانز مجدد در تازه ترین اظهار نظر می گوید: من انتظار ندارم فدرال رزرو نرخ ها را تا سال ۲۰۲۳ و یا احتمالاً ۲۰۲۴ افزایش دهد. مهمترین محرک برای اقتصاد سیاست مالی برای ایمنی بهداشت عمومی است. من با برنامه خرید دارایی فعلی راحت هستم. برای چند ماه آینده هم اینطور خواهد بود.