بیانیه مشترک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین و بوریس جانسن در ارتباط با مذاکرات برگزیت
بیانیه مشترک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین و بوریس جانسن در ارتباط با مذاکرات برگزیت: به همراه بوریس جانسن مذاکرات را ارزیابی کردیم و شرایط توافق به دلیل اختلاف باقی مانده در مورد موضوعات مهم وجود ندارد. از مذاکره کنندگان ارشد خواسته ایم تا نمای کلی اختلافات باقی مانده را آماده کنند تا طی روز های آتی به شکل حضوری مورد بحث قرار بگیرد. گفته می شود نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن جهت انجام مذاکرات به بروکسل سفر خواهد کرد.

بیانیه مشترک رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا فن در لین و بوریس جانسن در ارتباط با مذاکرات برگزیت:


به همراه بوریس جانسن مذاکرات را ارزیابی کردیم و شرایط توافق به دلیل اختلاف باقی مانده در مورد موضوعات مهم وجود ندارد.


از مذاکره کنندگان ارشد خواسته ایم تا نمای کلی اختلافات باقی مانده را آماده کنند تا طی روز های آتی به شکل حضوری مورد بحث قرار بگیرد.گفته می شود نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن جهت انجام مذاکرات به بروکسل سفر خواهد کرد.


سرنوشت مذاکرات تجاری برگزیت به فردا موکول شد
سرنوشت مذاکرات تجاری برگزیت به فردا موکول شد میشل بارنیر نماینده ارشد اتحادیه اروپا دقایقی پیش در توئیت خود اعلام کرد که با همتای خود دیوید فراست نتوانستند در مذاکرات برگزیت به نتیجه برسند چرا که همچنان اختلافات مهم در ارتباط با زمینه برابری، حق حاکمیت و شیلات پابرجا هستند. فردا نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فن در لین تماس تلفنی خواهند داشت.