جوبایدن رییس جمهور منتخب ایالات متحده در سخنرانی خود گفت
جوبایدن رییس جمهور منتخب ایالات متحده در سخنرانی خود گفت: من نمی توانم وعده دهم که در 100 روز اول ویروس کووید 19 خاتمه می یابد ، اما دوره بیماری می تواند تغییر دهد. برای قرار دادن منابع در محل توزیع واکسن کروناویروس ، این ماه به اقدام فوری نیاز داریم. برای تأمین اعتبار برای باقی مانده توزیع ، سال آینده به اقدامات بیشتری از كنگره احتیاج است. همچنین برای تأمین کامل توزیع واکسن در تمام گوشه های کشور به کنگره ایالات متحده نیاز داریم. بسته کمکی دو حزبی در کنگره فقط یک شروع است.


جوبایدن رییس جمهور منتخب ایالات متحده در سخنرانی خود گفت:

من نمی توانم وعده دهم که در 100 روز اول ویروس کووید 19 خاتمه می یابد ، اما دوره بیماری می تواند تغییر دهد.

برای قرار دادن منابع در محل توزیع واکسن کروناویروس ، این ماه به اقدام فوری نیاز داریم.

برای تأمین اعتبار برای باقی مانده توزیع ، سال آینده به اقدامات بیشتری از كنگره احتیاج است. همچنین برای تأمین کامل توزیع واکسن در تمام گوشه های کشور به کنگره ایالات متحده نیاز داریم.

بسته کمکی دو حزبی در کنگره فقط یک شروع است.

حصول توافق در اصول کلی موضوعات توافقنامه خروج انگلستان و اتحادیه اروپا
وزیر کابینه دولت انگلستانGove در ارتباط با برگزیت خبر از حصول توافق در اصول کلی موضوعات توافقنامه خروج انگلستان و اتحادیه اروپا می دهد. گفته می شود طرفین در اصول پروتکل ایرلند شمالی به توافق دست یافته اند. در واکنش به این خبر پوند استرلینگ مورد حمایت قرار گرفت.