عدم موافقت جمهوری‌خواهان سنا با لایحه کمکی مقابله با کووید۱۹
به گزارش پولیتیکو کارمند دفتر سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده می گوید توافق مورد نظر دو حزبی در ارتباط با لایحه کمکی مقابله با کووید۱۹ موارد موافقت جمهوری‌خواهان سنا نمی باشد.

به گزارش پولیتیکو کارمند دفتر سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده می گوید توافق مورد نظر دو حزبی در ارتباط با لایحه کمکی مقابله با کووید۱۹ موارد موافقت جمهوری‌خواهان سنا نمی باشد.

دموکراتها در حال تغییر اهداف در لایحه کمکی هستند
رهبر اکثریت سنای ایالات متحده میچ مک کانل در اظهار نظری تازه پیرامون لایحه کمکی مقابله با کووید۱۹ می گوید دموکراتها در حال تغییر اهداف در این لایحه کمکی هستند اما همچنان به دنبال راهی رو به جلو در این ارتباط هستیم. در واکنش به این اظهار نظر مک کانل برخی حرکات نزولی در فیوچرز شاخص های اصلی سهام ایالات متحده مشاهده شد.