سناتور گراسلی
سناتور گراسلی می گوید شانسی برای توافق وجود ندارد مگر اینکه نانسی پلوسی به چیزی نیاز داشته باشد.
سناتور گراسلی می گوید شانسی برای توافق وجود ندارد مگر اینکه نانسی پلوسی به چیزی نیاز داشته باشد.
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فُن درلِین در مصاحبه با فاینانشیال تایمز
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورزولا فُن درلِین در مصاحبه با فاینانشیال تایمز گفته است که همچنان متقاعد است که توافق تجاری بین اتحادیه و انگلستان امکانپذیر است. این خبر که دقایقی پیش منتشر شد موجب جهش پوند در لحظه انتشار شد.