اظهارات رئیس جمهور فرانسه در ارتباط با کووید19
رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون: به اقدامات جدیدی جهت مقابله با کووید۱۹ نیاز داریم. حرکت ویروس سریع تر از آن چیزی بود که انتظار داشتیم. موجود دوم ویروس احتمالاً از موج اول آن بدتر باشد. تمامی نواحی فرانسه در حال حاضر در سطح هشدار بالا قرار دارند.
رئیس جمهور فرانسه امانوئل ماکرون:
به اقدامات جدیدی جهت مقابله با کووید۱۹ نیاز داریم.
حرکت ویروس سریع تر از آن چیزی بود که انتظار داشتیم.
موجود دوم ویروس احتمالاً از موج اول آن بدتر باشد.
تمامی نواحی فرانسه در حال حاضر در سطح هشدار بالا قرار دارند.

ماکرون همچنین اقدامات تعطیلی جدید را تائید کرد که از روز جمعه آغاز خواهند شد.
مدارس باز خواهند ماند.
بارها و رستورانها بسته خواهند شد.
نظرات رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم
نظرات رئیس بانک مرکزی کانادا تیف مکلم: زمان خواهد برد تا اقتصاد بتواند بهبودی کاملی از سطوح هم گیری داشته باشد. علی رغم قیمت های نازل نفت خام دلار کانادا کمی نسبت به آنچه در ماه جولای فرض شده بود قوی تر شده است. بانک مرکزی سیاست های محرک را جهت حمایت از اقتصاد در طول دوران ریکاوری فراهم خواهد کرد.