آنگلا مرکل : با روشنایی مورد انتظار در پایان بحران کووید 19 خیلی فاصله داریم
می دانیم که برخی معیارهای محدودسازی کرونا ویروس سختگیرانه است، عده ای در مورد محدودیت های ناشی از کرونا ویروس تردید دارند و نسبت به آن بدبین هستند، ضوابطی که طبق آن تماس مردم با یکدیگر کم شده موفقیت آمیز بوده و احتمالا تا سراسر فصل زمستان ادامه داشته باشد ، چشم انداز مثبتی برای تایید واکسن کووید 19 طی ماه های آتی داریم.

می دانیم که برخی معیارهای محدودسازی کرونا ویروس سختگیرانه است. 

عده ای در مورد محدودیت های ناشی از کرونا ویروس تردید دارند و نسبت به آن بدبین هستند. 

ضوابطی که طبق آن تماس مردم با یکدیگر کم شده که موفقیت آمیز بوده است احتمالا تا سراسر فصل زمستان ادامه داشته باشد.

چشم انداز مثبتی برای تائید واکسن کووید۱۹ طی ماه های آتی داریم.

...

احتمال تمدید کاهش خروجی نفت توافق اوپک پلاس
گفته می شود روسیه در نظر دارد تا گزینه محدود سازی کاهش خروجی اوپک پلاس را تا فصل اول ۲۰۲۱ به تعویق بیندازد.