موارد کووید19 در انگلستان
انگلستان امروز ۴۳۶۸ مورد جدید مبتلا به COVID-19 معرفی کرده است درحالی که آمار روز گذشته ۳۸۹۹ نفر بوده است.
نگلستان امروز ۴۳۶۸ مورد جدید مبتلا به COVID-19 معرفی کرده است درحالی که آمار روز گذشته ۳۸۹۹ نفر بوده است.
به گفته سردبیر نشریه گلوبال تایمز
به گفته سردبیر نشریه گلوبال تایمز پکن توافق موجود بین دو شرکتByteDance وTikTok و متعاقب آن توافق بینOracle و والمارت را تائید نخواهد کرد.