توئیت دونالد ترامپ
نانسی پلوسی(سخنگوی مجلس نمایندگان) خواهان گرفتن ۳۰ بیلیون دلار از کشاورزان بزرگ ما است. نمی توان اجازه داد که آن اتفاق بیوفتد!
نانسی پلوسی(سخنگوی مجلس نمایندگان) خواهان گرفتن ۳۰ بیلیون دلار از کشاورزان بزرگ ما است.
نمی توان اجازه داد که آن اتفاق بیوفتد!
رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس نیل کاشکاری:
خواهان تعهد قویتر به نرخ های بهره صفر درصد هستم. و می خواهم فدرال رزرو در قبال افزایش نرخ ها تا زمانیکه تورم اصلی برای یک سال در ۲٪ باشد به موضع صبر کردن متعهد شود. تحت راهنمای پیش رو جدید فدرال رزرو همچنان ممکن است که پیش از دستیابی به اهداف خود نرخ ها را افزایش دهد. تورم پایدار ۲٪ می تواند نشان دهد که اقتصاد در اشتغال کامل است. دشوار است تا در زمان واقعی ارزیابی کنیم که آیا اقتصاد در اشتغال کامل است و یا تورم آماده افزایش است.