نزول 20 درصدی دلار آمریکا در 2021
موسسهCitiBank می گوید دلار آمریکا ممکن است در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰٪ نزول داشته باشد. بسیاری بر این باورند که محرکهای اقتصادی در ایالات متحده با روی کار آمدن دولت بایدن می تواند باعث تقویت سنتیمنت بازار و نزول شاخص دلار شود اما اگر دولت تقسیم شده ای را با روی کار آمدن دولت جدید شاهد باشیم احتمال کمتری وجود دارد تا دموکراتها بتوانند اهداف خود در زمینه محرک های اقتصادی را به پیش ببرند.

موسسهCitiBank می گوید دلار آمریکا ممکن است در سال ۲۰۲۱ تا ۲۰٪ نزول داشته باشد.


بسیاری بر این باورند که محرکهای اقتصادی در ایالات متحده با روی کار آمدن دولت بایدن می تواند باعث تقویت سنتیمنت بازار و نزول شاخص دلار شود اما اگر دولت تقسیم شده ای را با روی کار آمدن دولت جدید شاهد باشیم احتمال کمتری وجود دارد تا دموکراتها بتوانند اهداف خود در زمینه محرک های اقتصادی را به پیش ببرند.

ارائه واکسن در اوایل ژانویه
مدیر عامل شرکتBioNTech از احتمال آغاز عرضه واکسن کووید۱۹ در اوایل ماه ژانویه خبر می دهد.