دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکس:
دو شرکت Oracle و Walmart کنترل کاملی بر شرکت TikTok خواهند داشت در غیر اینصورت توافق تائید نخواهد شد.

در اینجا بنویسید...

رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد:
قدرت ریکاوری اقتصادی نامشخص و ناقص است. در عین حال محیط نامطمئن فعلی نیازمند ارزیابی بسیار با دقت از اطلاعات ورودی است که شامل تحولات نرخ تبادلی نیز می شود. ما کارشناسی می کنیم که در صورت ادامه روند ریکاوری و تقویت بیشتر اقتصاد به حمایت بیشتر نیاز دارد.