تقویت ارزش یورو باید از نزدیک رصد شود.
از اعضای بانک مرکزی اروپاPanetta: با انحراف قابل توجه نزولی مواجه هستیم و شرایط قدرتمندی وجود دارد که عملکرد واکنش بانک مرکزی اروپا نا متقارن شود. تقویت ارزش یورو باید از نزدیک رصد شود. تقویت پایدار یورو منجر به سفت و سخت شدن ناخواسته شرایط مالی شده است و برخی از سیاست های پولی انبساطی که توسط اقداماتECB ایجاد شده را جبران می کند. سیاست های اقتصاد کلان باید بالاتر از سیاست های پولی و مالی مکمل باقی بمانند. سیاست های بانک مرکزی اروپا نتایج چشمگیری داشته است اما با این وجود چشم اندازی که با آن مواجه هستیم رضایت بخش نیست. تورم همچنان به طور ناخوشایندی زیر هدف ما قرار دارد.

از اعضای بانک مرکزی اروپاPanetta:

با انحراف قابل توجه نزولی مواجه هستیم و شرایط قدرتمندی وجود دارد که عملکرد واکنش بانک مرکزی اروپا نا متقارن شود.

تقویت ارزش یورو باید از نزدیک رصد شود.

تقویت پایدار یورو منجر به سفت و سخت شدن ناخواسته شرایط مالی شده است و برخی از سیاست های پولی انبساطی که توسط اقداماتECB ایجاد شده را جبران می کند.

سیاست های اقتصاد کلان باید بالاتر از سیاست های پولی و مالی مکمل باقی بمانند.

سیاست های بانک مرکزی اروپا نتایج چشمگیری داشته است اما با این وجود چشم اندازی که با آن مواجه هستیم رضایت بخش نیست.

تورم همچنان به طور ناخوشایندی زیر هدف ما قرار دارد.

تائید محدودیت های مرتبط با کروناویروس از سوی بوریس جانسن
نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن اعمال محدودیت های جدید در این کشور را تائید کرد. وی می گوید: به نقطه عطف خطرناکی در ارتباط با ویروس رسیدیم. کارمندانی که می توانند، از منزل کار کنند. رستورانها و بارها باید از ساعت ۱۰ شب بسته شوند و تنها خدمات آنها محدود به میزها باشد. استفاده از ماسک در طیفی از نواحی گسترش می یابد. محدودیت های جدید برای حدود ۶ ماه باقی می مانند. باید تاکید کنم که اگر درجه به زیر ۱ نرسد محدودیت های بیشتری اعمال خواهند شد. اما می خواهیم از اقدامات بیشتر جلوگیری کنیم. برای موج دوم ویروس بهتر آماده شده ایم.