تستیفای در کنگره
ستیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در تستیفای کنگره: بسته بعدی محرکها باید هدفمندتر باشد. ترامپ تمایل به حمایت از هزینه های اضافی برنامهPPP(برنامه حفاظت از چک) دارد. ترامپ ممکن است امروز تمدید برنامهPPP را امضا کند. جیروم پاول رئیس فدرال رزرو: بیشتر اعضایFOMC در پیش بینی های خود اقدامات مالی بیشتری را متصور هستند. به نظر می رسد حمایت های مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود. اقتصاد ایالات متحده ثابت کرده است که مقاوم است. سیستم بانکی تاکنون در طول بحران به خوبی کمک حال بوده است. ما برخی از مقررات بانکی را به طور موقت تسهیل کردیم و تمایل به انجام اقدامات بیشتر نیز داریم. تقاضای بسیار اندکی برای وام های پایین تر از یک میلیون دلار در برنامهMain Street وجود دارد

ستیومنوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده در تستیفای کنگره:

بسته بعدی محرکها باید هدفمندتر باشد.

ترامپ تمایل به حمایت از هزینه های اضافی برنامهPPP(برنامه حفاظت از چک) دارد.

ترامپ ممکن است امروز تمدید برنامهPPP را امضا کند.


جیروم پاول رئیس فدرال رزرو:

بیشتر اعضایFOMC در پیش بینی های خود اقدامات مالی بیشتری را متصور هستند.

به نظر می رسد حمایت های مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود.

اقتصاد ایالات متحده ثابت کرده است که مقاوم است.

سیستم بانکی تاکنون در طول بحران به خوبی کمک حال بوده است.

ما برخی از مقررات بانکی را به طور موقت تسهیل کردیم و تمایل به انجام اقدامات بیشتر نیز داریم.

تقاضای بسیار اندکی برای وام های پایین تر از یک میلیون دلار در برنامهMain Street وجود دارد

نظرات چارلز ایوانز رئیس فدرال رزرو شیکاگو
چیزی که بیشتر از همه من را متعجب کرده این است که ایالات متحده قادر بوده است تا به ۹۰٪ از اقتصاد پیش از بحران همه گیری بازگردد. ضروری است تا سیاست های انبساطی را برای سالها با توجه به تورم پایین حفظ کرد. برای سالها تورم پایین تر از ۲٪ حرکت خواهد کرد. با فرض حمایت مالی بیشتر و واکسن انتظار می رود بیکاری تا انتهای سال به ۵.۵٪ نزول کند. انتظار می رود نرخ بیکاری شاید تا انتهای سال به ۷٪ نزول کند‌. چشم انداز ما به طور حداقل ۵۰۰ بیلیون دلار و یا شاید ۱ تریلیون دلار حمایت مالی بیشتر را متصور است.