نمی توان از یک تعطیلی کامل دیگر خودداری کرد.
وزیر امورخارجه انگلستان دومینیک راب می گوید نمی توان از یک تعطیلی کامل دیگر خودداری کرد. محدودیت های مرتبط با ویروس جدی و متناسب هستند. بهتر است اکنون از مردم بخواهیم تا از خانه کار کنند تا اینکه بعدا به یک تعطیلی کامل متوسل شویم.

وزیر امورخارجه انگلستان دومینیک راب می گوید نمی توان از یک تعطیلی کامل دیگر خودداری کرد.

محدودیت های مرتبط با ویروس جدی و متناسب هستند.

بهتر است اکنون از مردم بخواهیم تا از خانه کار کنند تا اینکه بعدا به یک تعطیلی کامل متوسل شویم.

تعیین نرخ بهره و بیانیه سیاست های پولی RBNZ
رزرو بانک نیوزلند مطابق انتظارات نرخ بهره خود را در عدد ۰.۲۵٪ ثابت نگه داشت. برنامهLSAP نیز بدون تغییر در همان حجم ۱۰۰ بیلیون دلار نیوزلند باقی ماند. در بیانیه سیاست های پولی آمده است که: ابزارهای جایگزین به طور مستقل می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. ابزار های اضافی شامل نرخ های منفیOCR و خرید دارایی های خارجی نیز می شوند. اعضای کمیته بانک مرکزی موافقت کرده اند که سیاست های پولی جهت ارائه حمایت قابل توجه از اقتصاد برای مدتی طولانی مورد نیاز خواهد بود. شرایط نامطمئن اساسی در مورد آینده شیوع کووید۱۹ چه از منظر داخلی و چه جهانی وجود دارد . و اینکه چگونه اقتصاد، فعالیت های اجتماعی و بهداشتی خود را آداپته خواهند کرد. قیمت کالاهای صادراتی همچنان قوی هستند اما تا حدودی به دلیل نرخ تبادلی دلار نیوزلند جبران شده است. اعضای کمیته موافق هستند که نرخOCR پایین می تواند مکملی برای سایر ابزارها باشد و آمادگی برای نرخ های پایین تر جهت ایجاد محرک های بیشتر در صورت نیاز وجود دارد.