ریکاوری اقتصادی گسترده و پایدار نیست و شکننده می باشد.
نظرات رئیس فدرال رزرو کلیولند لورتا مِستر: ایالات متحده حدود ۶ سال از تولید ناخالص داخلی خود را از منظر خروجی اقتصاد و اشتغال از دست داده است. با این حال فعالیت های اقتصادی بسیار قویتر از انتظارات از زمان بازگشایی مجدد رشد داشته اند. ریکاوری اقتصادی گسترده و پایدار نیست و شکننده می باشد. احیای اقتصادی نیازمند سیاست های پولی بسیار انبساطی و حمایت مالی است.

نظرات رئیس فدرال رزرو کلیولند لورتا مِستر:

ایالات متحده حدود ۶ سال از تولید ناخالص داخلی خود را از منظر خروجی اقتصاد و اشتغال از دست داده است.

با این حال فعالیت های اقتصادی بسیار قویتر از انتظارات از زمان بازگشایی مجدد رشد داشته اند.

ریکاوری اقتصادی گسترده و پایدار نیست و شکننده می باشد.

احیای اقتصادی نیازمند سیاست های پولی بسیار انبساطی و حمایت مالی است.

انگلستان به توافقنامه جدید تجارت آزاد با اتحادیه اروپا پایبند است.
دبیر کابینه دولت انگلستانGove در پارلمان این کشور: انگلستان به توافقنامه جدید تجارت آزاد با اتحادیه اروپا پایبند است. مذاکرات در حال پیشرفت هستند. اوضاع تغییر خواهد کرد و مهم نیست چه اتفاقی رخ دهد. همچنان کسب و کارهایی زیادی وجود دارند که تمامی اقدامات لازم را در ارتباط با پایان دوره انتقال انجام نداده اند. برخی از این کسب و کارها باور دارند که دوره انتقال تمدید خواهد شد اما چنین نخواهد بود. تغییرات چیزی بوده است که مردم انگلستان به آن رای دادند. ما مصمم به حصول توافق هستیم.