ارزش فرانک بسیار بالا می باشد و مشتاق هستیم تا مداخلات قویتری در بازار فارکس انجام دهیم.
بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره خود را مطابق انتظارات در همان عدد ۰.۷۵٪- ثابت نگه داشت. بیانیه سیاست های پولی: ارزش فرانک بسیار بالا می باشد و مشتاق هستیم تا مداخلات قویتری در بازار فارکس انجام دهیم. شاخصCPI سال ۲۰۲۰ در عدد ۰.۶٪- و برای سال ۲۰۲۱ در عدد ۰.۱٪ پیش بینی می شود. چشم انداز تورم در معرض شرایط نامطمئن در سطوح بالایی قرار دارد. امسال تولید ناخالص داخلی تا حدود ۵٪ نزول می کند که این می تواند شدیدترین نزول از زمان بحران اواسط دهه ۱۹۷۰ باشد.

بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره خود را مطابق انتظارات در همان عدد ۰.۷۵٪- ثابت نگه داشت.


 بیانیه سیاست های پولی:

ارزش فرانک بسیار بالا می باشد و مشتاق هستیم تا مداخلات قویتری در بازار فارکس انجام دهیم.

شاخصCPI سال ۲۰۲۰ در عدد ۰.۶٪- و برای سال ۲۰۲۱ در عدد ۰.۱٪ پیش بینی می شود.

چشم انداز تورم در معرض شرایط نامطمئن در سطوح بالایی قرار دارد.

امسال تولید ناخالص داخلی تا حدود ۵٪ نزول می کند که این می تواند شدیدترین نزول از زمان بحران اواسط دهه ۱۹۷۰ باشد.

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 دی دیوان عالی
دونالد ترامپ: فکر می کنم کار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ به دیوان عالی کشور منتهی شود و به همین دلیل باید ۹ قاضی داشته باشیم.