صنعت آلمان به ریکاوری خود ادامه می دهد و انتظارات صادراتی به طور چشمگیری بهبود یافته اند.
فضای کسب و کار آلمان در ارزیابی ماه سپتامبر موسسهIFO کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۳.۴ رسید. دوره گذشته عدد ۹۲.۶ بوده است. ارزیابی فعلی اقتصادی این موسسه نیز کمی پایین تر از تخمین ها عدد ۸۹.۲ را نشان داد. دوره گذشته عدد ۸۷.۹ بوده است. اقتصاددان موسسهIFO می گوید: صنعت آلمان به ریکاوری خود ادامه می دهد و انتظارات صادراتی به طور چشمگیری بهبود یافته اند. برگزیت و انتخابات ایالات متحده هنوز هیچ گونه تاثیری بر کسب و کار آلمان نداشته اند.

فضای کسب و کار آلمان در ارزیابی ماه سپتامبر موسسهIFO کمی پایین تر از انتظارات به عدد ۹۳.۴ رسید.

دوره گذشته عدد ۹۲.۶ بوده است.

ارزیابی فعلی اقتصادی این موسسه نیز کمی پایین تر از تخمین ها عدد ۸۹.۲ را نشان داد.

دوره گذشته عدد ۸۷.۹ بوده است.


اقتصاددان موسسهIFO می گوید:

صنعت آلمان به ریکاوری خود ادامه می دهد و انتظارات صادراتی به طور چشمگیری بهبود یافته اند.

برگزیت و انتخابات ایالات متحده هنوز هیچ گونه تاثیری بر کسب و کار آلمان نداشته اند.

ارزش فرانک بسیار بالا می باشد و مشتاق هستیم تا مداخلات قویتری در بازار فارکس انجام دهیم.
بانک مرکزی سوئیس نرخ بهره خود را مطابق انتظارات در همان عدد ۰.۷۵٪- ثابت نگه داشت. بیانیه سیاست های پولی: ارزش فرانک بسیار بالا می باشد و مشتاق هستیم تا مداخلات قویتری در بازار فارکس انجام دهیم. شاخصCPI سال ۲۰۲۰ در عدد ۰.۶٪- و برای سال ۲۰۲۱ در عدد ۰.۱٪ پیش بینی می شود. چشم انداز تورم در معرض شرایط نامطمئن در سطوح بالایی قرار دارد. امسال تولید ناخالص داخلی تا حدود ۵٪ نزول می کند که این می تواند شدیدترین نزول از زمان بحران اواسط دهه ۱۹۷۰ باشد.