روند کاهشی مدعیان بیمه بیکاری ایالات متحده متوقف شده است.
شاخص مدعیان هفتگی بیمه بیکاری ایالات متحده در ارزیابی هفته منتهی به ۱۸ سپتامبر که انتظارات برای آن عدد۸۴۳K بود به عدد۸۷۰K رسید. دوره گذشته عدد۸۶۰K بوده است. با گذشت چند هفته پس از نزول چشمگیر شاخص اکنون به نظر می رسد بهبودی در کاهش مدعیان بیکاری متوقف شده است.

در اینجا بنویسید...

دلایلی وجود دارند که باید به طور محتاطانه خوشبین بود.
ریشی سوناک وزیر خزانه داری انگلستان در پارلمان: دلایلی وجود دارند که باید به طور محتاطانه خوشبین بود. اقدامات جدید باید متفاوت از گذشته باشند. هدف اصلی ما حمایت از مشاغل می باشد. با بازگشایی اقتصاد از منظر فاندامنتالی اشتباه است که طرح مرخصی بیکاری را حفظ کنیم. نمی توانم تمامی کسب و کارها و مشاغل را حفظ کنم. طرح جدیدی برای حمایت از شغل ها داریم. این برنامه برای حدود ۶ ماه ادامه پیدا خواهد کرد. دولت دستمزدها را جهت پوشش دو سوم حقوق از دست رفته افزایش می دهد.