تولید ناخالص داخلی فصل سوم ایالات متحده ۳۰٪ رشد خواهد داشت و فصل چهارم نیز قدرتمند خواهد بود
رابرت کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس(عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو): تولید ناخالص داخلی فصل سوم ایالات متحده ۳۰٪ رشد خواهد داشت و فصل چهارم نیز قدرتمند خواهد بود. پیش بینی می کنم نرخ بیکاری در انتهای سال ۷.۵٪ باشد. فدرال رزرو دالاس در تخمین های خود واکسن را لزوما در نظر نمی گیرد. مفروضات فدرال رزرو دالاس شامل برخی حمایت های مالی می شود.

رابرت کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس(عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو):

تولید ناخالص داخلی فصل سوم ایالات متحده ۳۰٪ رشد خواهد داشت و فصل چهارم نیز قدرتمند خواهد بود.

پیش بینی می کنم نرخ بیکاری در انتهای سال ۷.۵٪ باشد.

فدرال رزرو دالاس در تخمین های خود واکسن را لزوما در نظر نمی گیرد.

مفروضات فدرال رزرو دالاس شامل برخی حمایت های مالی می شود.

نرخ های منفی فعلی راهی جهت رسیدن به نرخ های مثبت در آینده است
نظرات عضو بانک مرکزی اروپاLane: انتظار داریم بررسی استراتژی بانک مرکزی را در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به پایان برسانیم. نقل و انتقالات مقیاس بزرگ به خانوارها مرکز اثربخشی واکنش مالی به همه گیری بوده است. تاثیرات این انتقالات را رصد می کنیم و همچنین تمایلات گوناگون مصارف خانوارهای کم در آمد و پر درآمد را در نظر می گیریم. اقتصاد جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ متاثر از همه گیری آسیب سختی دید. در حالیکه از آن زمان به بعد برخی ریکاوری ها را شاهد بودیم اما انتظارات اخیرECB نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی تنها تا سال ۲۰۲۲ به سطوح پیش از همه گیری باز می گردد. محرک های فراوان همچنان جهت بازگشت به هدف تورمی مورد نیاز است. نرخ های منفی فعلی راهی جهت رسیدن به نرخ های مثبت در آینده است.