راه طولانی تا رسیدن به هدف ۲٪ وجود دارد
رئیس فدرال رزرو بوستون روزنگرن می گوید بیانیه فدرال رزرو شفاف ساخت کهFED به طور بالقوه اگر عدم تعادل مالی وجود داشته باشد می تواند نرخ ها را افزایش دهد. راه طولانی تا رسیدن به هدف ۲٪ وجود دارد و قصد نداریم تا برای چندین سال نرخ ها را افزایش دهیم.

رئیس فدرال رزرو بوستون روزنگرن می گوید بیانیه فدرال رزرو شفاف ساخت کهFED به طور بالقوه اگر عدم تعادل مالی وجود داشته باشد می تواند نرخ ها را افزایش دهد.

راه طولانی تا رسیدن به هدف ۲٪ وجود دارد و قصد نداریم تا برای چندین سال نرخ ها را افزایش دهیم.

تولید ناخالص داخلی فصل سوم ایالات متحده ۳۰٪ رشد خواهد داشت و فصل چهارم نیز قدرتمند خواهد بود
رابرت کاپلان رئیس فدرال رزرو دالاس(عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو): تولید ناخالص داخلی فصل سوم ایالات متحده ۳۰٪ رشد خواهد داشت و فصل چهارم نیز قدرتمند خواهد بود. پیش بینی می کنم نرخ بیکاری در انتهای سال ۷.۵٪ باشد. فدرال رزرو دالاس در تخمین های خود واکسن را لزوما در نظر نمی گیرد. مفروضات فدرال رزرو دالاس شامل برخی حمایت های مالی می شود.