احتمالا حمایت مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود
جیروم پاول رئیس فدرال رزرو بار دیگر تاکید می کند که احتمالا حمایت مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود. با هدف قرار دادن میانگین تورم ۲٪ به فدرال رزرو فضای بیشتری جهت پایین آوردن نرخ ها در صورت نیاز می دهیم. بدون کمکهای بیشتر ریسکهای نزولی برای اقتصاد وجود خواهد داشت. ریکاوری اقتصاد تاکنون سریعتر و قویتر از انتظارات بوده است. بی خانمانی و قصور وام های مسکن در صورتی که حمایت مالی بیشتری از خانواده ها صورت نگیرد در آینده ای نه چندان دور می تواند افزایش یابد. بانکها در ایالات متحده در وضعیتی خیلی بهتر و متفاوت تر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ قرار دارند

جیروم پاول رئیس فدرال رزرو بار دیگر تاکید می کند که احتمالا حمایت مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود.

با هدف قرار دادن میانگین تورم ۲٪ به فدرال رزرو فضای بیشتری جهت پایین آوردن نرخ ها در صورت نیاز می دهیم.

بدون کمکهای بیشتر ریسکهای نزولی برای اقتصاد وجود خواهد داشت.

ریکاوری اقتصاد تاکنون سریعتر و قویتر از انتظارات بوده است.

بی خانمانی و قصور وام های مسکن در صورتی که حمایت مالی بیشتری از خانواده ها صورت نگیرد در آینده ای نه چندان دور می تواند افزایش یابد.

بانکها در ایالات متحده در وضعیتی خیلی بهتر و متفاوت تر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ قرار دارند.

اگر برخی از حمایت ها برای خانوارها ادامه پیدا نکند برای اقتصاد ریسک نزولی وجود خواهد داشت.

منطقی است که فکر کنیم الگوی ریکاوری سریع تابستان به همان شکل ادامه نمی یابد.
رئیس بانک مرکزی انگلستان بیلی می گوید منطقی است که فکر کنیم الگوی ریکاوری سریع تابستان به همان شکل ادامه نمی یابد. شدیدا از طرح حمایتی مشاغل وزیر خزانه داری دلگرم شده ام. باید نرخ های منفی را در جعبه ابزار داشته باشیم چرا که دیگر کشورها نشان داده اند که می توانند این کار را انجام دهند.