نظرات استیو منوچن در روز سوم تستیفای کنگره
استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده می گوید می توانیم از قانونی حمایت کنیم که بخشش خودکار برای برنامه محافظت از چک کسب و کارهای کوچک داشته باشد. وی همچنین می گوید در نظر دارد تا با نانسی پلوسی جهت مصالحه بر سر دور تازه ای از محرک ها گفتگو کند

استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده می گوید می توانیم از قانونی حمایت کنیم که بخشش خودکار برای برنامه محافظت از چک کسب و کارهای کوچک داشته باشد.

وی همچنین می گوید در نظر دارد تا با نانسی پلوسی جهت مصالحه بر سر دور تازه ای از محرک ها گفتگو کند.

احتمالا حمایت مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود
جیروم پاول رئیس فدرال رزرو بار دیگر تاکید می کند که احتمالا حمایت مالی بیشتر مورد نیاز خواهد بود. با هدف قرار دادن میانگین تورم ۲٪ به فدرال رزرو فضای بیشتری جهت پایین آوردن نرخ ها در صورت نیاز می دهیم. بدون کمکهای بیشتر ریسکهای نزولی برای اقتصاد وجود خواهد داشت. ریکاوری اقتصاد تاکنون سریعتر و قویتر از انتظارات بوده است. بی خانمانی و قصور وام های مسکن در صورتی که حمایت مالی بیشتری از خانواده ها صورت نگیرد در آینده ای نه چندان دور می تواند افزایش یابد. بانکها در ایالات متحده در وضعیتی خیلی بهتر و متفاوت تر از بحران مالی سال ۲۰۰۸ قرار دارند