فشارهای بانکی همچنان می توانند اساسی باشند.
رئیس فدرال رزرو کانزاسGeorge می گوید فشار های تجاری و خانوارها می تواند به بانکها آسیب بزند. وی همچنین هشدار می دهد که فشارهای بانکی همچنان می توانند اساسی باشند. او می گوید ریکاوری اقتصادی فاصله زیادی با تکمیل شدن خود دارد.

رئیس فدرال رزرو کانزاسGeorge می گوید فشار های تجاری و خانوارها می تواند به بانکها آسیب بزند.

وی همچنین هشدار می دهد که فشارهای بانکی همچنان می توانند اساسی باشند.

او می گوید ریکاوری اقتصادی فاصله زیادی با تکمیل شدن خود دارد.

اختلافات پابرجا در مذاکرات تجاری برکسیت
مقام رسمی دولت انگلستان در ارتباط با مذاکرات برگزیت می گوید: کارهای زیادی همچنان جهت رسیدن به توافق وجود دارند اما در عین حال رسیدن به نتیجه همچنان امکانپذیر است. اختلاف نظرهای قابل توجهی بر سر موضوع شیلات و زمینه برابری وجود دارند. دقایقی پیش نیز گفته شد که اتحادیه اروپا با گفتن اینکه اکنون زمان پایبندی به عناصر اصلی توافق تجاری است به انگلستان اولتیماتومی داده است.