برداشتن محدودیت رستوران ها در فلوریدا
به گزارش فلوریدا پولیتیکس فاز سوم سبک سازی اقدامات تعطیلی در فلوریدا آغاز می شود و تمامی کسب و کارها در فلوریدا باز خواهند شد. امروز فرماندار این ایالت دی سانتیس خبر از ورود فوری این ایالت به فاز سوم داد.

به گزارش فلوریدا پولیتیکس فاز سوم سبک سازی اقدامات تعطیلی در فلوریدا آغاز می شود و تمامی کسب و کارها در فلوریدا باز خواهند شد.

امروز فرماندار این ایالت دی سانتیس خبر از ورود فوری این ایالت به فاز سوم داد.

فشارهای بانکی همچنان می توانند اساسی باشند.
رئیس فدرال رزرو کانزاسGeorge می گوید فشار های تجاری و خانوارها می تواند به بانکها آسیب بزند. وی همچنین هشدار می دهد که فشارهای بانکی همچنان می توانند اساسی باشند. او می گوید ریکاوری اقتصادی فاصله زیادی با تکمیل شدن خود دارد.