اولویت ها باید تعیین شوند و اقتصاد به همراه مدارس باید باز باشند
به گزارش بیلد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در ارتباط با شیوع کووید۱۹ می گوید: لازم است تا سریعا جهت مهار شیوع اقدام کنیم. با این حال اولویت ها باید تعیین شوند و اقتصاد به همراه مدارس باید باز باشند.

به گزارش بیلد آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در ارتباط با شیوع کووید۱۹ می گوید:

لازم است تا سریعا جهت مهار شیوع اقدام کنیم.

با این حال اولویت ها باید تعیین شوند و اقتصاد به همراه مدارس باید باز باشند.

بازار جهانی نفت به ثبات رسیده است و تعادل بازگشته است.
وزیر انرژی روسیه الکساندر نواک می گوید همچنان ریسک هایی در ارتباط با موج دوم کووید۱۹ وجود دارند. وی همچنین اشاره می کند: که بازار جهانی نفت به ثبات رسیده است و تعادل بازگشته است. اما باید این تعادل را حفظ کرد.