دولت باید به میز مذاکره با پول های بیشتر جهت مقابله با کووید۱۹ باز گردد.
سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC می گوید آماده مذاکره هستیم اما دولت باید به میز مذاکره با پول های بیشتر جهت مقابله با کووید۱۹ باز گردد. او همچنین می گوید یکشنبه با استیومنوچن وزیر خزانه داری گفتگو داشته است و امروز نیز مذاکرات مربوط به لایحه کمکی کووید۱۹ ادامه خواهد داشت. فکر می کنم دو طرف می تواند به راه حلی بر سر محرک ها برسند.

سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC می گوید آماده مذاکره هستیم اما دولت باید به میز مذاکره با پول های بیشتر جهت مقابله با کووید۱۹ باز گردد.

او همچنین می گوید یکشنبه با استیومنوچن وزیر خزانه داری گفتگو داشته است و امروز نیز مذاکرات مربوط به لایحه کمکی کووید۱۹ ادامه خواهد داشت.

فکر می کنم دو طرف می توانند به راه حلی بر سر محرک ها برسند.

یوروی قوی بر تورم فشار می آورد.
رئیس بانک مرکزی اروپا کریستین لاگارد: بانک مرکزی همچنان آماده است تا در صورت نیاز ابزارهای خود را تنظیم کند. در چنین محیطی که شرایط نامطمئن روبه افزایش است شورای سیاستگذاری به دقت اطلاعات ورودی از جمله نرخ تبادل ارزی را با توجه به پیامد آن در چشم انداز تورم میان مدت، ارزیابی خواهد کرد. یوروی قوی بر تورم فشار می آورد. بهبودی اقتصاد ناقص، نامطمئن و ناهموار باقی مانده است. در این نظرات صحبت جدیدی ارائه نشده و پیشتر نظرات این چنینی را شنیده ایم.