انتظار داریم تا برای مدتی با سیاست های انبساطی ادامه دهیم.
رئیس فدرال رزرو کلیولند لورتا مِستر(عضو رای دهنده به نرخ های بهره): ما همچنان در گودالی عمیق هستیم و اقتصاد به ویروس بستگی دارد. فاز بازگشایی برای مدتی طول خواهد کشید. انتظار داریم تا برای مدتی با سیاست های انبساطی ادامه دهیم. فعالیت های اقتصادی در نواحی که به نرخ های بهره پایین جواب می دهند همانند بخش مسکن، رشد داشته است اما در بخش رستوران و سایر قسمت های صنعت اینچنین نبوده است.

رئیس فدرال رزرو کلیولند لورتا مِستر(عضو رای دهنده به نرخ های بهره):

ما همچنان در گودالی عمیق هستیم و اقتصاد به ویروس بستگی دارد.

فاز بازگشایی برای مدتی طول خواهد کشید.

انتظار داریم تا برای مدتی با سیاست های انبساطی ادامه دهیم.

فعالیت های اقتصادی در نواحی که به نرخ های بهره پایین جواب می دهند همانند بخش مسکن، رشد داشته است اما در بخش رستوران و سایر قسمت های صنعت اینچنین نبوده است.

دولت باید به میز مذاکره با پول های بیشتر جهت مقابله با کووید۱۹ باز گردد.
سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده نانسی پلوسی در مصاحبه باMSNBC می گوید آماده مذاکره هستیم اما دولت باید به میز مذاکره با پول های بیشتر جهت مقابله با کووید۱۹ باز گردد. او همچنین می گوید یکشنبه با استیومنوچن وزیر خزانه داری گفتگو داشته است و امروز نیز مذاکرات مربوط به لایحه کمکی کووید۱۹ ادامه خواهد داشت. فکر می کنم دو طرف می تواند به راه حلی بر سر محرک ها برسند.