وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است.

 وزیر امورخارجه فدرال آلمان مایکل روت طی نامه ای به دولت انگلستان نوشته است که یک توافق منصفانه بر سر برگزیت همچنان ممکن است.

وی همچنین اشاره داشته است که:

اتحادیه اروپا نه می تواند و نه زیر سوال بردن توافقنامه برگزیت را می پذیرد.

توافقنامه ۹ ماه پیش امضا شده است و قابل تغییر نیست.انتظار داریم تا برای مدتی با سیاست های انبساطی ادامه دهیم.
رئیس فدرال رزرو کلیولند لورتا مِستر(عضو رای دهنده به نرخ های بهره): ما همچنان در گودالی عمیق هستیم و اقتصاد به ویروس بستگی دارد. فاز بازگشایی برای مدتی طول خواهد کشید. انتظار داریم تا برای مدتی با سیاست های انبساطی ادامه دهیم. فعالیت های اقتصادی در نواحی که به نرخ های بهره پایین جواب می دهند همانند بخش مسکن، رشد داشته است اما در بخش رستوران و سایر قسمت های صنعت اینچنین نبوده است.