اعلام آمادگی کاخ سفید جهت انجام توافق
مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو: کاخ سفید آماده است تا بر سر جوانب لایحه کمکی کووید۱۹ که حمایت دو حزب را شامل شود توافق کند.

مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو:

کاخ سفید آماده است تا بر سر جوانب لایحه کمکی کووید۱۹ که حمایت دو حزب را شامل شود توافق کند.

احتمالا نرخ های بهره صفر درصد تا اواخر سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ مناسب باشد
عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو رابرت کاپلان می گوید احتمالا نرخ های بهره صفر درصد تا اواخر سال ۲۰۲۲ یا ۲۰۲۳ مناسب باشد. وی افزود: باید کارهای بیشتری جهت کمک به دسترسی سرمایه کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام دهیم.