ادعای وزارت دفاع آذربایجان
وزارت دفاع آذربایجان سرنگون شدن فروندSU-25 ارمنستانی توسط جنگندهF16 ترکیه را رد کرد. با این حال به نظر می رسد تنش های ژئوپلیتیکی در حال اثر گذاری نسبی بر سنتیمنت بازار است

وزارت دفاع آذربایجان سرنگون شدن فروندSU-25 ارمنستانی توسط جنگندهF16 ترکیه را رد کرد.

با این حال به نظر می رسد تنش های ژئوپلیتیکی در حال اثر گذاری نسبی بر سنتیمنت بازار است.

اعلام آمادگی کاخ سفید جهت انجام توافق
مشاور اقتصادی کاخ سفید لری کودلاو: کاخ سفید آماده است تا بر سر جوانب لایحه کمکی کووید۱۹ که حمایت دو حزب را شامل شود توافق کند.