خوشبینی نانسی پلوسی به لایحه کمکی
نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده: گفتگوها با استیومنوچن بر سر محرک ها مثبت بود. خوشبین هستم که این هفته با دولت ترامپ بر سر لایحه کمکی کووید۱۹ به توافق برسیم.

نانسی پلوسی سخنگوی مجلس نمایندگان ایالات متحده:

گفتگوها با استیومنوچن بر سر محرک ها مثبت بود.

خوشبین هستم که این هفته با دولت ترامپ بر سر لایحه کمکی کووید۱۹ به توافق برسیم.

ادعای وزارت دفاع آذربایجان
وزارت دفاع آذربایجان سرنگون شدن فروندSU-25 ارمنستانی توسط جنگندهF16 ترکیه را رد کرد. با این حال به نظر می رسد تنش های ژئوپلیتیکی در حال اثر گذاری نسبی بر سنتیمنت بازار است