امیدواری استیو منوچن به بسته کمکی
استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده درCNBC: انتظار می رود امروز بعداز ظهر با نانسی پلوسی گفتگو کنیم. انتظار داریم که بتوانیم پاسخ به لزوم بسته کمکی را ارائه کنیم. یک بار دیگر تلاش جدی بر روی بسته کمکی خواهیم داشت و سعی می کنیم تا چیزی را به تصویب برسانیم. پول بیشتر برای ایرلاین ها حیاتی است.

استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده درCNBC:

انتظار می رود امروز بعداز ظهر با نانسی پلوسی گفتگو کنیم.

انتظار داریم که بتوانیم پاسخ به لزوم بسته کمکی را ارائه کنیم.

یک بار دیگر تلاش جدی بر روی بسته کمکی خواهیم داشت و سعی می کنیم تا چیزی را به تصویب برسانیم.

پول بیشتر برای ایرلاین ها حیاتی است.

مطمئن هستم که اقتصاد در سال ۲۰۲۱ بازگشت قدرتمندی خواهد داشت.

قدرت بازار سهام یک اندیکاتور برای برنامه اقتصادی ترامپ است.

راهنمای پیش رو فدرال رزرو با بازگشت اقتصاد به طور خاص قدرتمند خواهد بود
رئیس فدرال رزرو ریچموند تام بارکین: چالش واقعی پیش رو بازگرداندن آن ۵٪ شغل از دست رفته کارگران است. انتظار بر بهبودی تدریجی اقتصاد است. سیستم بانکی ایالات متحده همچنان با صلابت است. راهنمای پیش رو فدرال رزرو با بازگشت اقتصاد به طور خاص قدرتمند خواهد بود.