خوشبینی مارک مدوز به توافق بر سر محرک های اقتصادی
رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مارک مدوز در ارتباط با مذاکرات محرک ها می گوید حرکات قابل توجهی را دیده است و خوشبین به توافق است.

رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید مارک مدوز در ارتباط با مذاکرات محرک ها می گوید حرکات قابل توجهی را دیده است و خوشبین به توافق است.

هر چقدر ویروس طولانی تر شود ریسک های متوجه بانکها بزرگتر می شود
عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو نیل کاشکاری می گوید: برای بازگشت اقتصاد به شرایط معمول به واکسن نیاز است. هر چقدر ویروس طولانی تر شود ریسک های متوجه بانکها بزرگتر می شود. او همچنین می گوید ممکن است چندین سال زمان ببرد تا ایالات متحده به اشتغال کامل برسد. تنها انتظار یک احیای اقتصادی پر زحمتی را دارم. شیوع ویروس بسیار نگران کننده می باشد و برای داشتن اقتصادی بهتر باید آن را کنترل کرد