نه مک کانل به پیشنهاد دموکراتها!
سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده تاکید می کند که دو حزب در مذاکرات از یکدیگر فاصله دارند. وی می گوید جمهوریخواهان نمی توانند با بسته ۲.۲ تریلیون دلاری موافقت کنند

سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده تاکید می کند که دو حزب در مذاکرات از یکدیگر فاصله دارند.


وی می گوید جمهوریخواهان نمی توانند با بسته ۲.۲ تریلیون دلاری موافقت کنند

سیاست های پولی ادامه دار و حمایت های مالی هدفمند مورد نیاز خواهد بود
نظرات عضو رای دهنده به نرخ های بهره فدرال رزرو ایالات متحده باومن: داده های اخیر نشان می دهند که اقتصاد ایالات متحده به سرعت در حال بهبودی است اما بیکاری در سطوح کاملا بالایی قرار دارد. سیاست های پولی ادامه دار و حمایت های مالی هدفمند مورد نیاز خواهد بود. مسیر ریکاوری اقتصاد ناهموار است. وام هایPPP به افزایش درآمدزایی بانکها طی فصول بعدی کمک خواهند کرد و مارجین خالص همچنان تحت فشار قرار دارد