تا قبل از انتخابات واکسن نداریم
به گزارش فاینانشیال تایمز کمپانی مُدرنا می گوید واکسن این کمپانی تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آماده نمی شود.

به گزارش فاینانشیال تایمز کمپانی مُدرنا می گوید واکسن این کمپانی تا قبل از انتخابات ماه نوامبر آماده نمی شود.

نه مک کانل به پیشنهاد دموکراتها!
سناتور مک کانل رهبر اکثریت سنای ایالات متحده تاکید می کند که دو حزب در مذاکرات از یکدیگر فاصله دارند. وی می گوید جمهوریخواهان نمی توانند با بسته ۲.۲ تریلیون دلاری موافقت کنند