نامه رسمی اعتراضی اتحادیه اروپا به انگلستان
رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ارزولا فُن در لِین تایید می کند که اتحادیه اروپا نامه ای رسمی در ارتباط با لایحه بازار داخلی انگلستان و اعتراض به آن به دولت این کشور ارسال کرده است. وی می گوید: لایحه بازار داخلی ناقض توافقنامه خروج است. انگلستان یک ماه فرصت دارد تا به نامه اتحادیه اروپا پاسخ دهد. این اولین گام در رویه تخلف است.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ارزولا فُن در لِین تایید می کند که اتحادیه اروپا نامه ای رسمی در ارتباط با لایحه بازار داخلی انگلستان و اعتراض به آن به دولت این کشور ارسال کرده است.

وی می گوید:

لایحه بازار داخلی ناقض توافقنامه خروج است.

انگلستان یک ماه فرصت دارد تا به نامه اتحادیه اروپا پاسخ دهد.

این اولین گام در رویه تخلف است.

شکست مجدد مذاکرات بر سر محرک های اقتصادی
به گزارش پولیتیکو هیچ پیشرفتی در مذاکرات بسته محرک اقتصادی حاصل نشده است. استیو منوچن وزیر خزانه داری ایالات متحده نیز می گوید پیشرفت زیادی انجام شده است اما هنوز توافقی بدست نیامده است.