برگزیت
منابع مرتبط با اتحادیه اروپا می گویند اتحادیه به دنبال تعلیق مذاکرات برگزیت به دلیل لایحه جدید بازار داخلی انگلستان نخواهد بود.

 منابع مرتبط با اتحادیه اروپا می گویند اتحادیه به دنبال تعلیق مذاکرات برگزیت به دلیل لایحه جدید بازار داخلی انگلستان نخواهد بود.

نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن
نخست وزیر انگلستان بوریس جانسن در ارتباط با لایحه بازار داخلی که جزئیات آن دقایقی پیش منتشر شده است می گوید این لایحه جهت جلوگیری از تفسیر های غیر معقول پروتکل ایرلند شمالی است. بر اساس این لایحه وزیران می توانند در مورد اعمال رویه های مرتبط با کالاها قوانینی را تنظیم کنند. همچنین این لایحه تصدیق می کند که برخی اختیارات تفویض شده ممکن است با قوانین بین المللی مغایرت داشته باشند.